Tag: công ty thủy điện

Thủ tướng đồng ý để VRG thoái vốn tại 5 công ty thủy điện

. Thủ tướng Chính phủ cho phép Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) được thoái vốn của Tập đoàn cả lô 5 Công ty thủy điện th ...
1 / 1 POSTS