Tag: còn tồn đọng

Hà Nội: Còn tồn đọng gần 216.000 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ

. Theo tin từ Bộ Tài nguyên - Môi trường, hiện thành phố Hà Nội còn tồn đọng gần 216. 000 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận q ...
1 / 1 POSTS