Tag: còn nhiều

Phí bảo trì chung cư, vẫn còn nhiều nút thắt phải gỡ

. Dù Nghị định 99/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/12/2015) có quy định rất rõ về vấn đề phí bảo trì chung cư, nhưng những tranh cãi ...
1 / 1 POSTS