Tag: cổ phần

Điều chỉnh tỷ lệ cổ phần Vinalines nắm giữ tại các cảng biển

. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp do Công ty mẹ - Tổng công ty Vinalines nắm giữ đến 20% vốn điều lệ tại Cô ...
1 / 1 POSTS