Tag: chuyển nhượng

TP.HCM đề xuất cho chuyển nhượng nhà tái định cư

. Theo một khảo sát vừa được Sở Xây dựng TP. HCM công bố, tại các dự án tái định cư, có đến 1/5 số suất tái định cư đã được chuyển ...
1 / 1 POSTS