Tag: chuối tiêu hồng khoái châu

Chuối tiêu hồng Khoái Châu được công nhận nhãn hiệu tập thể

. Theo đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, giá trị sản xuất cho cộng đồng người dân vùng trồng chuối tiêu hồng Khoái Châu trong ...
1 / 1 POSTS