Tag: chính phủ

Chính phủ Thái Lan tiếp tục các biện pháp kích thích kinh tế

. Theo ông Sansern, các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách kinh tế của Thái Lan hài lòng với kết quả của các biện pháp kí ...
1 / 1 POSTS