Tag: cấp giấy

Chính quyền lúng túng cấp giấy tờ đất

. Trường hợp người dân có nhu cầu có thật, tách thửa để chia cho con thì xem xét nhưng tách thửa để kinh doanh bất động sản thì kh ...
1 / 1 POSTS