Tag: cao

Petrolimex coi công nghệ là định hướng nâng cao lợi thế cạnh tranh

. Đến nay, Petrolimex đã lựa chọn một tập đoàn của Nhật Bản làm cổ đông chiến lược, trên cơ sở hợp tác chiến lược, hai bên cùng đó ...
1 / 1 POSTS