Tag: cà mau

Cà Mau huy động 24.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

. Giai đoạn 2011-2015, Cà Mau huy động khoảng 24. 000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới​, trong đó huy động sức dân góp tiền, ...
1 / 1 POSTS