Tag: bong bóng bất động sản

Xuất hiện nhà đầu tư, nhưng chưa vội lo bong bóng bất động sản

. Một điểm rất quan trọng của thị trường bất động sản trong năm qua là có nhiều DN trong nước “bắt tay” vơi các đối tác nước ngoài ...
1 / 1 POSTS