Tag: bộ tài chính

Bộ Tài chính lên tiếng về đề xuất lùi thời hạn thu phí các trạm BOT

. Trước đó, trong công văn gửi Bộ Tài chính và các nhà đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đề nghị các doanh ngh ...
1 / 1 POSTS