Tag: bất động sản chứng khoán

EVN hoàn thành thoái, giảm vốn khỏi bất động sản, chứng khoán

. Theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến thời điểm này Công ty mẹ - EVN đã hoàn thành th ...
1 / 1 POSTS