Tag: bảo việt nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ đầu tư 3.000 tỷ đồng vào trái phiếu Chính phủ

. Đánh giá về quyết định trên, bà Thân Hiền Anh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho rằng, việc đẩy mạnh đầu tư trái ...
1 / 1 POSTS