Tag: bài toán

Lời giải nào cho bài toán nhà ở xã hội?

. Phát triển nhà ở xã hội là định hướng của nhà nước để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà ở cho người có thu nhập thấp, đồng thời là ...
1 / 1 POSTS