Tag: ASEAN

Việt Nam – thị trường lớn thứ ba của Ford tại ASEAN

. Theo Chủ tịch Hãng sản xuất ôtô Ford tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Mark Kaufman, Việt Nam là thị trường lớn thứ ba củ ...

Nhật Bản hỗ trợ các nước ASEAN áp dụng chế độ bảo lãnh tín dụng

. Cơ sở dữ liệu thông tin tài chính của các doanh nghiệp vừa nhỏ sẽ được hoàn thiện để hiệp hội bảo lãnh tín dụng và các cơ quan t ...
2 / 2 POSTS