Tag: ẩn số

Nhiều “ẩn số” khó lường trên thị trường bất động sản

. Thị trường bất động sản (BĐS) tiếp tục tăng trưởng; chưa có nguy cơ bong bóng BĐS, nhưng cần cảnh giác trước các nhân tố bất ổn ...
1 / 1 POSTS