Tag: 8b lê

Lập hội đồng kỷ luật các cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án 8B Lê Trực

. Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập hội đồng kỷ luật xem xét trách nhiệm và quyết định hình thức kỷ luật đối với cán bộ, thanh tra ...
1 / 1 POSTS