Tag: 30.000 tỷ

Chỉ còn “tồn” 1/10 gói 30.000 tỷ

. Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng cam kết cho vay 40. 037 hộ với số tiền là 19. 225 tỷ đồng, gồm 13. 087 hộ vay ...
1 / 1 POSTS