Tag: 21.919 đồng

Tỷ giá trung tâm trong ngày 7/1 tăng mạnh lên 21.919 đồng

. Còn ngân hàng Techcombank tăng nhiều nhất tới 45 đồng ở chiều bán ra và 10 đồng ở chiều mua vào, hiện ngân hàng này đang niêm yế ...

Tỷ giá trung tâm trong ngày 7/1 tăng mạnh lên 21.919 đồng

. Còn ngân hàng Techcombank tăng nhiều nhất tới 45 đồng ở chiều bán ra và 10 đồng ở chiều mua vào, hiện ngân hàng này đang niêm yế ...
2 / 2 POSTS