Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Đấu giá trọn lô, Vinamotor thoái vốn thu về trên 1.250 tỷ đồng
Các loại tiền tệ tiếp tục có nhiều biến động trong năm 2016
Tiến độ thanh toán của căn hộ Laimian City
. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có văn bản xác nhận đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện các công việc tiếp theo để được xác định giá trị tài sản giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định. Cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc một trong các loại hình đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

(Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
Nghị định bổ sung quy định điều kiện đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
Cụ thể, đơn vị sự nghiệp công đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc một trong các loại hình: đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Thặng dư thương mại của Brazil đạt mức cao nhất trong 4 năm

(Nguồn: f.i.uol.com.br)

Ngày 6/1, Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương Brazil thông báo thặng dư thương mại của nước này trong năm 2015 đạt 19,681 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Đây là tin vui hiếm hoi đối với quốc gia Nam Mỹ này trong bối cảnh nền kinh tế số một Mỹ Latinh đang rơi vào suy thoái và có nguy cơ đối diện với cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông báo trên cho biết Brazil đặt thặng dư thương mại là do nước này giảm mạnh nhập khẩu, với kim ngạch đạt 171,5 tỷ USD – giảm 24,3% so với năm 2014, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 191,1 tỷ USD – giảm 14,1%.

Quốc vụ khanh Ngoại thương Daniel Godinho dự báo thặng dư thương mại của Brazil sẽ đạt khoảng 35 tỷ USD trong năm nay.

Chỉ riêng trong tháng 12/2015, thặng dư thương mại của Brazil đạt 6,24 tỷ USD, mức kỷ lục trong vòng một tháng kể từ năm 1980.

Việc đồng nội tệ real của Brazil bị phá giá tới 32,6% so với đồng USD trong năm 2015 là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy xuất khẩu những tháng gần đây.

Trung Quốc hiện vẫn là bạn hàng thương mại lớn nhất của Brazil, tiếp đến là Mỹ và Argentina.

Theo các số liệu thống kê sơ bộ, trong năm 2015, kinh tế Brazil suy giảm 3,1%, thâm hụt ngân sách ở mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ lạm phát khoảng 10,8% và tỷ lệ thất nghiệp 7,5%.

Ngân hàng Trung ương Brazil dự báo kinh tế của nước này trong năm nay sẽ suy giảm 3%.


Việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp công lập quy định nêu trên căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt áp dụng tại thời điểm có văn bản xác nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
Căn cứ vào điều kiện nêu trên, các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh rà soát toàn bộ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để xác định:
1. Các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính);
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính).
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có văn bản xác nhận đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện các công việc tiếp theo để được xác định giá trị tài sản giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính, việc đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, tiêu hủy, kiểm kê, hạch toán, báo cáo, công khai, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tài sản nhà nước thực hiện theo quy định áp dụng đối với cơ quan Nhà nước tại Chương III Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Chương II Nghị định này. Riêng tiền thu được từ thanh lý tài sản, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính được sử dụng để bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, việc quản lý, việc sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được kê khai báo cáo để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước.
Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc kê khai báo cáo và đăng nhập thông tin về tài sản Nhà nước sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước./.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0